praktijk

Klachtenregeling

 

Mocht je een klacht hebben over onze zorgverlening, probeer dit dan altijd bij één van ons ter sprake te brengen. We proberen dan samen met jou naar een oplossing te zoeken.

 

We vinden het erg belangrijk dat je je goed voelt bij je verloskundige. We doen ons best om je zo goed mogelijk te begeleiden. Wanneer deze zorg toch niet overeenkomt met wat je in gedachten had, laat het ons dan weten! Vaak kunnen samen tot een goede oplossing komen door de zorg aan te passen op wat je nodig hebt. Heb je hierna toch nog vragen of ben je ergens ontevreden over, dan kan je terecht bij de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging van verloskundigen, de KNOV. Hier kan je een officiële klacht indienen. Dit kan via www.klachtverloskunde.nl.

Wij worden dan op de hoogte gebracht door de klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris werkt als een soort tussenpersoon. Het doel is om te proberen binnen 6 weken na het indienen van de klacht, tot een oplossing te komen. 

Wanneer je, ook na de bemiddeling van de klachtenfunctionaris, nog niet het idee hebt dat het probleem is opgelost, dan kan je met je klacht terecht bij de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze instantie gaat vervolgens je klacht onderzoeken. Daarna wordt er een bindende uitspraak gedaan over de klacht, of deze wel of niet gefundeerd is. Voor contact met de Geschilleninstantie Verloskunde kan je terecht op www.geschilleninstantieverloskunde.nl

 

Privacy

Het vastleggen van cliëntgegevens 

Jouw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het verwerken van jouw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door jouw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om:

 • Jouw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen.
 • Jouw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan jou.
 • Jouw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Je kunt onderdelen van jouw persoonsgegevens bekijken. Deze kan je bij ons opvragen in de vorm van een zwangerschapskaart.
 • Als je vindt dat de gegevens die wij van je hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons vragen om je gegevens aan te passen.
 • Je kunt ons schriftelijk vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Je kunt de toestemming tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan je gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met je persoongegevens (bijv. in het geval van een datalek).
 • Jouw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

 

Gegevensoverdracht

Tijdens het intakegesprek op de praktijk vragen wij je toestemming om, indien nodig overleg te mogen plegen met relevante disciplines (bijvoorbeeld: huisarts/gynaecoloog). Ook vragen wij je of wij gegevens uit te kunnen wisselen met Praeventis, Peridos en Perined. Voor het verbeteren van de geboortezorg, werken alle verloskundigen mee aan het verstrekken van bepaalde gegevens. Dit zijn gegevens over screening, bloedonderzoek en geboortezorggegevens. Hieronder leggen we kort uit aan wie we deze gegevens verstrekken en wat deze organisaties inhouden.

Overdracht naar andere zorgverleners

Tijdens zwangerschap, bevalling of kraambed komt het wel eens voor dat we informatie en gegevens moeten delen met andere zorgverleners. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. Denk hierbij aan overleg met een gynaecoloog of overdracht aan de kraamzorginstantie. Andere zorgverleners waar we soms gegevens mee delen zijn huisartsen, kinderartsen of het consultatiebureau. Als we gegevens delen met andere zorgverleners, stellen we je hier altijd van op de hoogte. Als je hier bezwaar tegen hebt mag je dat altijd aangeven. 

Praeventis

Het RIVM (Rijkisinstituur voor Volksgezondheid en Milieu) is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van het bloedonderzoek en voor de uitvoering van de hielprik. Zij heeft de verantwoordelijkheid om dit proces te bewaken. Ook zorgt het RIVM voor een optimale beveiliging van de verkregen gegevens. Dit wordt onder andere gedaan door dit uit te besteden aan Praeventis. Dit is een landelijk registratiesysteem waarin de gegevens van het bloedonderzoek van zwangeren wordt vastgelegd. Meer informatie vindt je op deze website.

Peridos

Peridos is het landelijke digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Downsyndroom en het structureel echoscopish onderzoek (SEO) gegevens vastleggen om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en optimaliseren. Wanneer je deelneemt aan de screeningsprogramma’s, worden de uitkomsten van het onderzoek geregistreerd. Het verlenen van toestemming is een voorwaarde om deel te kunnen nemen hieraan.

Voor meer informatie peridos.nl

Perined

Perined heeft tot doel om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten door samen te kijken hoe het beter kan. Zij registreert en verwerkt alle verloskundige gegevens. Dit gebeurd volledig anoniem. In Perined werken samen de beroepsorganisaties, die zich bezighouden met de geboortezorg: KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) waaronder ook de verloskundig actieve huisartsen (verenigd in de VVAH), NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) en NVVP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie).

Perined is een samenvoeging van twee organisaties die zich landelijk in de geboortezorg hebben bezig gehouden met de perinatale audit en de perinatale registratie. De audit, het multidisciplinair bespreken van zwangerschappen met een slechte afloop, heeft haar toegevoegde waarde de afgelopen jaren bewezen.

Wil je hier meer over weten? Kijk dan op perined.nl

Wij sturen gegevens digitaal naar bovenstaande organisaties. Dit doen we in het begin, wanneer we je voor het eerst zien en na het afsluiten van de zorg. Als je hier bezwaar tegen hebt, laat het ons dan weten!

 

Meer informatie kan je vinden onderaan de site, in ons privacyreglement.