praktijk

Klachtenregeling

Mocht je een klacht hebben over onze zorgverlening, probeer dit dan altijd bij één van ons ter sprake te brengen. We proberen dan samen met jou naar een oplossing te zoeken.

Mocht je een klacht hebben over onze zorgverlening, probeer dit dan altijd bij één van ons ter sprake te brengen. We proberen dan samen met jou naar een oplossing te zoeken.

We vinden het erg belangrijk dat je je goed voelt bij je verloskundige. We doen ons best om je zo goed mogelijk te begeleiden. Wanneer deze zorg toch niet overeenkomt met wat je in gedachten had, laat het ons dan weten! Vaak kunnen samen tot een goede oplossing komen door de zorg aan te passen op wat je nodig hebt. Heb je hierna toch nog vragen of ben je ergens ontevreden over, dan kan je terecht bij de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging van verloskundigen, de KNOV. Hier kan je een officiële klacht indienen. Dit kan via www.klachtverloskunde.nl.

Wij worden dan op de hoogte gebracht door de klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris werkt als een soort tussenpersoon. Het doel is om te proberen binnen 6 weken na het indienen van de klacht, tot een oplossing te komen. 

Wanneer je, ook na de bemiddeling van de klachtenfunctionaris, nog niet het idee hebt dat het probleem is opgelost, dan kan je met je klacht terecht bij de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze instantie gaat vervolgens je klacht onderzoeken. Daarna wordt er een bindende uitspraak gedaan over de klacht, of deze wel of niet gefundeerd is. Voor contact met de Geschilleninstantie Verloskunde kan je terecht op www.geschilleninstantieverloskunde.nl

 

Heb je een vraag?

06 - 3318 7889