Loading Quotes...

Klachtenregeling

Mocht je een klacht hebben over onze zorgverlening, probeer dit dan altijd bij één van ons ter sprake te brengen. We proberen dan samen met jou naar een oplossing te zoeken.

Mocht een klacht van die aard zijn, dat je er een officiële klacht over in wilt dienen, dan kan je dit doen bij de verloskundige beroepsvereniging KNOV.

Zorg op maat bij Verloskundigenpraktijk Laif!