Loading Quotes...

Combinatietest

De combinatietest is een screeningsonderzoek dat je in het begin van je zwangerschap mag laten doen, dit is niet verplicht. Met deze screening kan je laten onderzoeken hoe groot de kans is op een aantal aandoeningen: Downsyndroom (trisomie 21), Patausyndroom (trisomie 13) en het Edwardssyndroom (trisomie 18).

Het onderzoek gaat als volgt:

  • Er wordt bloed afgenomen bij de zwangere tussen 9-14 weken zwangerschap;
  • De nekplooi van de baby wordt opgemeten. Er wordt dan tussen 11-14 weken een echo gemaakt. Een verdikte nekplooi is een nekplooimeting van 3,5mm of meer;

Na de meting worden de bloeduitslagen vergeleken met de dikte van de nekplooi van de baby. Ook wordt hierin je zwangerschapsduur en je leeftijd meegenomen. Aan de hand van deze bovenstaande zaken wordt een kansberekening gemaakt.  Een kansberekening geeft dus een kans en geen zekerheden. Wanneer er sprake is van een verhoogde kans op een van de 3 eerder genoemde aandoeningen, kan er extra onderzoek verricht worden. Zie ook ‘NIPT’ en Invasieve diagnostiek. Een verhoogde kans is een kans vanaf 1 op 200 of hoger. Dit betekend dat er één vrouw zwanger is van een kindje met Downsyndroom (of patausyndroom of edwardssyndrrom) en de overige 199 vrouwen dragen een kindje die deze aandoeningen niet heeft. Ook als er geen verhoogde kans komt uit de combinatietest, is dit geen garantie op een gezond kindje. De combinatietest wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar. Wanneer er een verhoogde kans komt uit de combinatietest, dan zijn er 3 opties:

  • Niets doen;
  • NIPT- test. NIPT staat voor: Niet Invasieve Prenatale Test. Bij de NIPT-test wordt er na de 10e week bloed bij je afgenomen. Dit bloed bevat DNA fragmenten van de moederkoek. Deze fragmenten worden onderzocht en op deze manier kan er gekeken worden of de baby een van de bovenstaande 3 aandoeningen heeft. Aan dit onderzoek zitten geen risico’s verbonden (niet invasief). Er is dus geen verhoogde kans op een miskraam door het uitvoeren van deze test. De NIPT-test geeft echter ook geen 100% zekerheid (maar+/- 98%). Daarom wordt er bij een afwijkende uitslag soms als nog invasieve diagnostiek geadviseerd, indien gewenst.
  • Invasieve diagnostiek: Hieronder vallen de vruchtwaterpunctie en de vlokkentest. Er wordt dan wat vruchtwater of vlokken van de moederkoek gebruikt om het DNA van de baby te onderzoeken. Hier zit een kans aan van 0,5-1% op een miskraam. De uitslag van dit onderzoek is 100% betrouwbaar. Als er vervolgonderzoek wordt geadviseerd, dan wordt dit wel vergoed door je zorgverzekeraar.

Zorg op maat bij Verloskundigenpraktijk Laif!